{{dataItem.ListCMS[0].Title}}

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020. 

{{dataItem.ListCMS[0].Title}}

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020. 

{{dataItem.ListCMS[0].Title}}

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020. 

{{dataItem.ListCMS[0].Title}}

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020. 

{{dataItem.ListCMS[0].Title}}

Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2020. 
Xem tiếp...

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013
8/9/2019 10:18 AMNo1213Đã ban hành135000Tám nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2013/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
(HCM CityWeb) – Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội TP tháng 1 và công tác trọng tâm tháng 2 năm 2013
8/9/2019 10:18 AMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Bình Đại)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Bình Đại)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2018 3:00 PMNo1832Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Bình Đại)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Lương Hòa)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Lương Hòa)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 5:00 PMNo1243Đã ban hành(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Lương Hòa)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo về việc triển khai nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4Thông báo về việc triển khai nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 5:00 PMNo1640Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Thông báo về việc triển khai nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/30/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BVĐK khu vực Ba Tri)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BVĐK khu vực Ba Tri)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2018 2:00 PMNo1644Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BVĐK khu vực Ba Tri)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình ĐạiKết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Đại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2018 9:00 AMNo1715Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Đại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ LáchKết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2018 9:00 AMNo1717Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Kết luận Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Lách/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Cù Lao Minh)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Cù Lao Minh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 4:00 PMNo1554Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Cù Lao Minh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (BV Cù Lao Minh)Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (BV Cù Lao Minh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 4:00 PMNo1581Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (BV Cù Lao Minh)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo cơ sở tự thông báo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ xoa bóp (massage)Thông báo cơ sở tự thông báo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ xoa bóp (massage)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2018 4:00 PMNo1635Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Thông báo cơ sở tự thông báo đủ điều kiện hoạt động dịch vụ xoa bóp (massage)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Lao và Bệnh Phổi)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Lao và Bệnh Phổi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2018 2:00 PMYes1086Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (BV Lao và Bệnh Phổi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/26/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Mỏ Cày Bắc)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Mỏ Cày Bắc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2018 8:00 AMNo694Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Mỏ Cày Bắc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/20/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Chợ Lách)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Chợ Lách)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2018 9:00 AMNo382Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TTYT Chợ Lách)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định về quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Minh ĐứcKết luận Thanh tra việc thực hiện quy định về quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Minh Đức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2018 4:00 PMYes482Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định về quy chế chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa Minh Đức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Về việc đề cao cảnh giác hành vi giả mạo danh nghĩa nhân viên phòng Nghiệp vụ Dược  Sở Y tế Bến Tre để lừa đảo, trục lợi bất chínhVề việc đề cao cảnh giác hành vi giả mạo danh nghĩa nhân viên phòng Nghiệp vụ Dược  Sở Y tế Bến Tre để lừa đảo, trục lợi bất chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2018 3:00 PMYes410Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Về việc đề cao cảnh giác hành vi giả mạo danh nghĩa nhân viên phòng Nghiệp vụ Dược  Sở Y tế Bến Tre để lừa đảo, trục lợi bất chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2018 3:00 PMYesĐã ban hành
Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc dự toán mua thuốc năm 2018-2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bến TreThông báo mời thầu các gói thầu thuộc dự toán mua thuốc năm 2018-2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2018 5:00 PMYes686Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Thông báo mời thầu các gói thầu thuộc dự toán mua thuốc năm 2018-2020 cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủngCông bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2018 5:00 PMYes285Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ tiêm chủng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/23/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Mỏ Cày Bắc)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Mỏ Cày Bắc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 2:00 PMNo301Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở xét nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học (TTYT Mỏ Cày Bắc)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển sinh đào tạo ngành Y đa khoa diện địa chỉ sử dụng năm 2018Thông báo tuyển sinh đào tạo ngành Y đa khoa diện địa chỉ sử dụng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2018 10:00 AMYes2348Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Thông báo tuyển sinh đào tạo ngành Y đa khoa diện địa chỉ sử dụng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2018 11:00 AMYes688Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo theo địa chỉ sử dụng các chuyên ngành y năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2018 11:00 AMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Cẩm Sơn)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Cẩm Sơn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2018 5:00 PMYes471Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Cẩm Sơn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, kém chất lượngTăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, kém chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2018 2:00 PMYes240Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ truyền giả, kém chất lượng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Sở Y tế tỉnh Bến Tre thông tin các đối tượng sử dụng văn bằng giảSở Y tế tỉnh Bến Tre thông tin các đối tượng sử dụng văn bằng giả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2018 11:00 PMYes550Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Sở Y tế tỉnh Bến Tre thông tin các đối tượng sử dụng văn bằng giả/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2018 11:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2018 11:00 PMYes283Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Kế hoạch thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2018 11:00 PMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT An Định)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT An Định)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2018 4:00 PMYes250Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT An Định)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Tam Phước)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Tam Phước)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2018 4:00 PMYes249Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT Tam Phước)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh, tỉnh Bến TreKết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh, tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 10:00 AMYes329Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh, tỉnh Bến Tre/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/17/2018 10:00 AMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT xã Vĩnh Hòa)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT xã Vĩnh Hòa)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 4:00 PMYes241Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT xã Vĩnh Hòa)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/11/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT thị trấn Mỏ Cày Nam)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT thị trấn Mỏ Cày Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 9:00 AMYes232Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (TYT thị trấn Mỏ Cày Nam)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2018 9:00 AMYesĐã ban hành
Sở Y tế tỉnh Bến Tre Thông báo mời thầuSở Y tế tỉnh Bến Tre Thông báo mời thầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 2:00 PMYes5873Đã ban hànhTin tức, sự kiện(None)Sở Y tế tỉnh Bến Tre Thông báo mời thầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/22/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
1 - 30Next